Spreekuur

Ons spreekuur is bedoeld voor iedereen die een gratis beoordeling van zijn of haar juridische vraag wenst. Graag verzoeken wij u ons van te voren te melden dat u van het spreekuur gebruik wenst te maken.  

Het spreekuur zal in 2018 een keer per maand plaatsvinden op kantoor en wel op een dinsdag van 16:00 uur tot 18:00 uur.*

Indien u hiervan gebruik wenst te maken vernemen wij dit graag tijdig van u. Een adviesgesprek zal ongeveer een kwartier duren.

Voor de komende periode is er nog geen spreekuur gepland.


*Indien er geen aanmeldingen zijn kan het spreekuur geannuleerd worden.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

U kunt zich vrijblijvend voor het spreekuur aanmelden. Uw juridische vragen worden kosteloos beoordeeld. Indien nodig en in overleg met u kunnen wij u doorverwijzen naar een andere instantie. Mocht tijdens het inloopspreekuur blijken dat u bijstand van een advocaat nodig heeft, dan kan de advocaat - eveneens op uw verzoek - uw zaak aannemen als een betaalde zaak of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Klik hier om te kijken of u eventueel in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand.