Spreekuur

Ons spreekuur is bedoeld voor iedereen die een gratis beoordeling van zijn of haar juridische vraag wenst. Graag verzoeken wij u ons van te voren te melden dat u van het spreekuur gebruik wenst te maken.  

Het spreekuur zal een keer per maand plaatsvinden op kantoor en wel op een dinsdag van 16:00 uur tot 18:00 uur.*

Indien u hiervan gebruik wenst te maken vernemen wij dit graag tijdig van u. Een adviesgesprek zal ongeveer een kwartier duren.

Voor de komende periode is er in verband met het Coronavirus GEEN spreekuur gepland. Uiteraard kunt u wel uw vraag telefonisch stellen of per e-mail. Deze vraag zal gedurende kantooruren worden beantwoord. 

*Indien er geen aanmeldingen zijn kan het spreekuur geannuleerd worden.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

U kunt zich vrijblijvend voor het spreekuur aanmelden. Uw juridische vragen worden kosteloos beoordeeld. Indien nodig en in overleg met u kunnen wij u doorverwijzen naar een andere instantie. Mocht tijdens het inloopspreekuur blijken dat u bijstand van een advocaat nodig heeft, dan kan de advocaat - eveneens op uw verzoek - uw zaak aannemen als een betaalde zaak of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Klik hier om te kijken of u eventueel in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand.