Mediation

Wilt u de gevolgen van bijvoorbeeld uw echtscheiding in onderling overleg regelen? Zou u tezamen met uw partner willen komen tot het opstellen van een ouderschapsplan waarbij u niet alleen de zorg- en contactregeling/de omgang maar ook de kinderalimentatie wenst te regelen? Heeft u een probleem met uw buren, of uw werkgever? Mediation kan dan de oplossing zijn.

De mediator is een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar, er wordt geen partij gekozen.  Met de hulp van de mediator lost u samen met de andere partij zelf uw conflict op. De mediator brengt de communicatie tussen u beiden weer op gang. Mw. mr Schipper-de Bruijn begeleidt beide cliënten in één traject, de gesprekken tussen cliënten worden begeleid en het mediationproces wordt bewaakt.

Het voordeel van mediation ten opzichte van een uitspraak door de rechter, is dat de oplossing niet wordt opgelegd of aan u wordt voorgehouden. Een Mediation levert als uitkomst dan ook vaak veel meer tevredenheid op voor beide cliënten, zulks in tegenstelling tot een procedure bij de Rechtbank. Immers, de mediator bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen, dat doet u zelf.

Kiest u voor mediation dan zult u zelf actief moeten meewerken aan een goed verloop, immers u moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.

Daarnaast verloopt een mediation meestal sneller, vriendelijker en brengt dit minder kosten met zich mee dan een juridische procedure.