Links
Het Juridisch Loket

Iedereen heeft wel eens een juridische vraag. Een vraag die niet gemakkelijk kan worden beantwoord. U bent bijvoorbeeld ontslagen, wat moet u nu doen? U wilt gaan scheiden, hoe pakt u dit aan? U heeft iets gekocht, kunt u het nog ruilen? Voor het antwoord op dit soort vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en helpt burgers die een probleem hebben met de overheid.Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten is de beroepsorganisatie die de kwaliteit bewaakt van alle advocaten in Nederland.Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) vormt samen met de Rechtspraak de rechterlijke macht. Het OM bepaalt wie voor de strafrechter moet verschijnen, en voor welk strafbaar feit. Het is de enige instantie die kan besluiten een persoon te vervolgen. Het werkterrein van het OM is het strafrecht. De OM houdt zich bezig met de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.Raad voor Rechtsbijstand

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u informatie rondom gefinancierde rechtsbijstand voor particulieren.Recht.nl

Het internet portaal voor juristen.Rechtspraak (Rechtbank, Hof en Hoge Raad)

Website met veel informatie over de Nederlandse rechtspraak en gerechtelijke procedures.Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (NVJA)

VNJA-advocaten zijn advocaten die zich, zowel in theorie als praktijk, specialiseren in het jeugd- en/of het jeugdbeschermingsrecht. Zij behandelen jeugdzaken, waarbij zij de belangen van de minderjarigen als uitgangspunt nemen.