Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Schipper-de Bruijn is met name actief op de volgende rechtsgebieden:

  • Personen- en Familierecht (waaronder ook Jeugdrecht)
  • Jeugdstrafrecht
  • Strafrecht
  • Psychiatrisch Patiëntenrecht (Wvggz en Wzd)  
Personen- en Familierecht (waaronder ook Jeugdrecht) is een breed begrip, te denken valt onder andere aan de echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, verbreking samenwoning, alimentatie, omgang, gezag, erkenning, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, etc. 

Voor deze rechtsgebieden staat mw. mr Schipper-de Bruijn ook geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Op grond van deze registratie is zij verplicht ieder kalenderjaar volgens de normen van de NOvA de aldaar in opgenomen opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied te behalen. 

Binnen ons kantoor bestaat eveneens de mogelijkheid tot mediation. Mw. mr. Schipper-de Bruijn treedt namelijk ook op als mediator.